The following is a list of people known to have immigrated. Click on any name to view details of that person - including immigration information.
Aden
Habbe Lubben  b. 1817, d. 1897
Trintje  b. 1858, d. 1934
Backes
Mary  b. 1849, d. 1940
Behrens
Asa Katharine  b. 1846, d. 1923
Benders
Anna Johanna  b. 1845, d. after 1900
Bienhoff
Heinrich Ulfert  b. 1828, d. 1916
Boeke
Marie Martha  b. 1904, d. 1946
Crown
John Herman (Gronewold)  b. 1873, d. 1948
Dey
Dietrick  b. 1855, d. 1927
Everwein
Catherine Engelina  b. between 1824 and 1825, d. 1889
Fedder
Ermgard G  b. 1897, d. 1962
Fischer
Reinske (Rena)  b. 1852, d. 1931
Flesner
Gerd H  b. 1854, d. 1937
Flessner
Enno Janssen  b. 1856, d. 1923
Folkers
Trientje Ehmen  b. 1826, d. 1914
Franzen
Folena Violine  b. circa 1839, d. 1885
Frerichs
Toebke Janssen  b. 1823, d. 1895
Garretts
Henry  b. 1851, d. 1934
Glade
Richard Don  b. 1935, d. 1997
Goldenstein
Focke Janssen  b. 1857, d. 1913
Gronewald
Frederick (Fred) Frank  b. 1885, d. 1962
Gronewold
Alrica (Reka)  b. 1878, d. 1937
Christina Geraldine  b. 1886, d. 1971
Diedrich (Dede) Johnson  b. 1880, d. 1946
Elise Catherina  b. 1865, d. 1929
Gerhard (George) Heinrich  b. 1858, d. 1917
Ida (Hattie)  b. 1875, d. 1909
Lena  b. 1892, d. 1975
Mary  b. 1888, d. 1966
Meta Jacobina Catherina  b. 1855, d. 1923
Traugott (Bernhard)  b. 1852, d. 1920
Wilhelmina (Minnie) Johanna  b. 1883, d. 1957
Harms
Anna Regina  b. 1862, d. 1950
Hartwig
Reiner Michels  b. 1825, d. 1875
Heeren
Heinrich
Marie C  b. 1861, d. 1962
Heslin
Violet Joan  b. 1925, d. 1967
Heyen
Antje Engelina (Anna)  b. 1832, d. 1909
Hoffman
Hogelucht
Hilka Carl (Ellen)  b. 1855, d. 1920
Huisman
Helmer Jacob  b. 1852, d. 1933
Klosen
Nikolaus  b. 1840, d. 1890
Look
Evert Tebben  b. 1801, d. 1875
George Anton Evert  b. 1842, d. 1925
John Bonnen  b. 1845, d. 1917
Lottman
Dirk Frerich  b. 1802, d. 1868
Folkert (Fred) Peter  b. 1852, d. 1938
Frauka Johanna (Hannah)  b. 1850, d. 1918
Frerich (Friedrick) Peters  b. 1821, d. 1883
Jacob Jensen  b. 1840, d. 1920
John Derris  b. 1828, d. 1865
Peter Frederick  b. 1882, d. 1959
Tomke Dirk  b. 1834, d. 1880
Lucht
John  b. 1855, d. 1933
Neitz
Folkert Anton  b. 1887, d. 1954
Gertrude Kathrine (Gertie)  b. 1890, d. 1956
Penn
Edward Frank  b. 1900, d. 1988
Radunz
Emil Gustaf Sr  b. 1874, d. 1964
Redmann
Ida  b. 1885, d. 1966
Reiken
Reiner  b. 1859, d. 1940
Reit...
Elizabeth  b. 1830, d. 1884
Rieken
George Aden  b. 1833, d. 1903
Rosdahl
Hilda Mansdotter  b. 1897, d. 1982
Saathoff
Geske (Cassie) Janssen  b. 1833, d. 1905
Trientje Harmina  b. 1863, d. 1943
Schaefer
Casper  b. 1823, d. 1895
Schafer
Conrad  b. 1850, d. 1900
Schmidt
Meta Engelina  b. 1857, d. 1945
Tjaden
John T  b. 1867, d. 1926
Wagner
Rosa Louise  b. 1863, d. 1933
Weerts
Anna Maria  b. 1849, d. 1927
Wesenberg
Ferdinand W  b. 1848